Older Dutch Literature

In de specialisatie Oudere Nederlandse letterkunde van de Universiteit Leiden bestudeer je teksten van de Middeleeuwen (1100-1550) tot en met de Gouden Eeuw en de Verlichting (1550-1800). Je kunt kiezen voor één van deze tijdvakken of voor een combinatie.

This programme is taught in Dutch. The information about the programme on this website is therefore only available in Dutch.

Kies Oudere Nederlandse letterkunde in Leiden

 • Ontdek hoe de Nederlandse literatuur is ontstaan en werd gevormd door de grote veranderingen in de Europese cultuur op het gebied van scholing en kennis, kunst en geloof, handschrift en druk.
  Opvattingen over wat literatuur kon, mocht en moest zijn, werden vroeger op heel andere wijze door maatschappelijke, ideologische en culturele factoren bepaald dan tegenwoordig.
 • Leer hoe je literatuur in een historische context situeert en van daaruit verbanden legt met de geschiedenis van (beeldende) kunst, retorica, boekwetenschap, filosofie, religie en de literaturen uit andere talen.
 • Verwerf kennis van alles wat met teksten uit andere tijden te maken heeft, en ontwikkel een visie op de blijvende waarde van het Nederlandse literaire erfgoed.
 • Besteed aandacht aan het internationale verband waarin de Nederlandse letterkunde zich ontwikkeld heeft en zich verhield tot artistieke en intellectuele ontwikkelingen, hoe teksten reageerden op politiek en religie, hoe literatuur kennis overdroeg en troost bood.
  Er is speciale aandacht voor de overlevering van teksten in handschriften en oude drukken. Daarbij spelen soms ook woord-/beeldrelaties een rol.
 • Maak gebruik van de schatten aan materiaal die de Leidse Universiteitsbibliotheek en ontdek in de Bibliotheca Thysiana hoe een zeventiende-eeuwse humanistenbibliotheek er uitziet.

Combineren met andere disciplines

De combinatie van tekststudie met andere disciplines doet een beroep op je creatieve vermogens en leidt vaak tot verrassende inzichten. Door je vrije vakken gericht te kiezen kun je je hele masterjaar desgewenst besteden aan de periode van je voorkeur. Je rondt dan inhoudelijk een neerlandistisch gekleurd programma af dat internationaal wordt aangeduid als Medieval Studies of als Early Modern Studies.

Bekijk voor meer informatie het programma van Oudere Nederlandse letterkunde

Master details

 • This is a specialisation of: Neerlandistiek/Dutch Studies
 • Degree Master of Arts in Neerlandistiek
 • Mode of study Full-time
 • Duration 1 year
 • Start date September, February
 • Language of instruction Dutch
 • Location Leiden
 • Croho/isat code 60849

Prof. Wim van Anrooij

Wim van Anrooij

“Wij brengen middeleeuwse en vroegmoderne tekstcultuur tot leven”

“Bij Oudere Nederlandse Letterkunde in Leiden wordt literatuur zoveel mogelijk vanuit de handschriften en oude drukken zélf bestudeerd.

De Leidse Universiteitsbibliotheek staat nationaal en internationaal bekend om zijn Bijzondere Collecties. Daar maken we graag gebruik van in onderzoek en onderwijs. Vanuit die oude boeken wordt de middeleeuwse en vroegmoderne tekstcultuur, door middel van kritisch onderzoek, inzichtelijk gemaakt en tot leven gewekt. Dat doen we door teksten en literaire verschijnselen in internationaal verband te plaatsen en te bestuderen, en de wisselwerking met andere disciplines op te zoeken.

In Leiden wordt bovendien nauw samengewerkt tussen Oudere en Moderne Letterkunde.”

Find your master's at Leiden University