Clinical Child and Adolescent Studies / Orthopedagogiek

This programme is taught in Dutch. The information about the programme on this website is therefore only available in Dutch.

De masterspecialisatie Orthopedagogiek geeft je inzicht in de aard, ernst en oorzaken van gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jongeren. Denk bij gedragsstoornissen aan bijvoorbeeld ADHD, ADD, Asperger, autisme, PDD-NOS, etc. Als orthopedagoog ben je in staat deze kinderen en hun ouders of opvoeders te helpen met effectieve behandelingen en programma’s, zodat ook zij goed kunnen functioneren in de maatschappij.

Orthopedagogiek is een van de acht specialisaties van de masteropleiding Education and Child Studies die je kunt volgen aan de Universiteit Leiden.

Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen

In de masterspecialisatie Orthopedagogiek staan ernstige problemen tijdens de ontwikkeling van kinderen en adolescenten centraal. Daarbij kan het gaan om problemen die samenhangen met de opvoeding en in alle gevallen gaat het ook om de gevolgen voor opvoeding, onderwijs en zorg. Voorbeelden van zulke problemen tijdens de ontwikkeling van een kind of jongere zijn:

 • een verstandelijke handicap;
 • een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme;
 • een gedragsstoornis: ADHD, angststoornis.

Je specialiseert je in vraagstukken die maatschappelijk van groot belang zijn.

De ontwikkeling van een kind

Al deze problemen ontstaan door een ingewikkeld samenspel van factoren. De ontwikkeling van een kind is een combinatie van de genetische bagage, processen in de hersenen en de omgeving: het gezin, leerkrachten en leeftijdsgenoten.
Je leert de processen van de problemen in de ontwikkeling van kinderen te ontrafelen en te analyseren en op basis van een gedegen diagnose hen te helpen.

Onderzoek naar de oorzaken van stoornissen en mogelijkheden om problemen in de ontwikkeling en in de opvoeding van het kind te beïnvloeden, gaat uit van een meervoudig risicomodel.
De ontwikkeling van kinderen is de uitkomst van de hun interactie met het gezin, de school en hun leeftijdgenoten. Het is daarom belangrijk om de risicofactoren en de beschermende factoren bij het kind én de omgeving in kaart te brengen evenals de manieren waarop ze elkaar kunnen beïnvloeden. Alleen dan krijg je een goed zicht in de ontwikkelingsproblematiek.

Het studieprogramma van Orthopedagogiek kenmerkt zich door een interdisciplinaire aanpak. Deze masterspecialisatie combineert kennis en inzichten uit de orthopedagogiek, neuropedagogiek en sociologie. Bovendien komen inzichten uit de ontwikkelingspsychologie, interculturele pedagogiek en sociale psychologie komen aan bod.

Voor wie is de specialisatie Orthopedagogiek bedoeld?

Wil jij kinderen, jongeren en hun omgeving helpen in hun ontwikkeling? Wil je expert worden op het gebied van ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren? Met de kennis en vaardigheden die je tijdens de specialisatie Orthopedagogiek opdoet, kun je als orthopedagoog de situatie van kinderen en jongeren met problemen zodanig analyseren en beïnvloeden dat hun leven en dat van hun omgeving weer perspectief krijgt.

Als orthopedagoog lever je een bijdrage aan het wegnemen, compenseren en dragelijk maken van ontwikkelingsstoornissen, gedrags- en opvoedingsproblemen. Ieder kind verdient de kans om zich optimaal te kunnen ontplooien.

NVO-registratie

De Leidse masterspecialisatie Orthopedagogiek voldoet, in combinatie met de Leidse bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen – specialisatie Orthopedagogiek, aan alle eisen die gesteld worden door de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) voor de registratie Basis-Orthopedagoog. Ook is het mogelijk de NVO Basisaantekening diagnostiek te behalen.

Als je elders een universitaire bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen hebt behaald, kun je, soms na het behalen van een of enkele extra vakken, ook in aanmerking komen voor de klinische NVO-registraties.

Master details

 • This is a specialisation of: Education and Child Studies
 • Degree Master of Science in Education and Child Studies
 • Mode of study Full-time and part-time. Part-time study is not possible for students requiring a visa or residence permit.
 • Duration 1 year full-time, 2 years part-time
 • Start date September, February
 • Language of instruction Dutch
 • Location Leiden
 • Croho/isat code 60396

Prof. Hanna Swaab-Barneveld

“Ieder autistisch kind heeft een eigen aanpak nodig bij het leren omgaan met anderen.”

“Ik onderzoek de factoren die bepalen hoe kinderen met autisme zich ontwikkelen. Voor autistische kinderen is het moeilijk zich sociaal te gedragen. Om dat te kunnen, zijn die hersenfuncties van belang die het kinderen mogelijk maken hun eigen emoties te herkennen, gezichtsuitdrukkingen te begrijpen en de sociale betekenis van taal te doorgronden. Kinderen vinden het over het algemeen leuk om andere mensen dingen te laten zien die ze interessant vinden, maar autistische kinderen doen dat aanzienlijk minder vaak. Ook hebben zij een voorkeur voor dingen boven mensen.

Autisme is aangeboren maar het is sterk afhankelijk van de omgeving in hoeverre die aanleg hun ontwikkeling belemmert. Een begripvolle en veilige omgeving is van cruciaal belang. Ieder autistisch kind heeft een andere aanpak nodig bij het leren om te gaan met andere mensen. We krijgen steeds meer inzicht in de verstoorde functies, structuren en processen in de hersenen die ten grondslag liggen aan autisme en andere ontwikkelingsstoornissen. Dat groeiende inzicht biedt de mogelijkheid om autistische kinderen en het gezin waarin ze opgroeien te behandelen. Zo zijn we begonnen kinderen te helpen om relevante hersenfuncties te trainen, zodat ze zich makkelijker kunnen aanpassen.”

Marije Huijsmans focuses on a masters in Leiden

‘I like the fact that the master’s in Education and Child Studies has so many different specialisations. I don’t know Leiden very well yet, but you can feel it’s got a good atmosphere, particularly here in this building. And you are right at the heart of the Randstad, so job prospects are good.’

Find your master's at Leiden University