Ondernemingsrecht (Company Law)

This programme is taught in Dutch. The information about the programme on this website is therefore only available in Dutch.

Algemeen

Het ondernemingsrecht is een rechtsgebied dat continu in beweging is. De media berichten dagelijks over ondernemerschap, aansprakelijkheidskwesties van bestuurders en toezichthouders, fusies & overnames, beursintroducties en openbare biedingen, surseances en faillissementen, patenten en inbreuken daarop. Er zijn diverse partijen betrokken bij de onderneming met verschillende belangen. Dit zorgt voor een spanningsveld rondom de onderneming. Regelgeving beoogt ondernemerschap te faciliteren en tegelijkertijd ook waarborgen te creëren voor de bij de onderneming betrokken partijen.
Het ondernemingsrecht moet bovendien goed aansluiten op maatschappelijke ontwikkelingen. Een voortdurende analyse van deze ontwikkelingen is daarom noodzakelijk. Waar nodig dient regelgeving te worden aangepast aan de hedendaagse behoeften. Dat betekent ook een sterke focus op de Europese en internationale invalshoek. Zo biedt de Europese interne markt en het Europese (ondernemings-)recht ondernemers verschillende voordelen en tegelijkertijd ondervinden zij ook de effecten van opengestelde grenzen. De bedrijvigheid beperkt zich niet tot de Europese arena en spreidt zich uit over de gehele wereld. Mogelijkheden om grensoverschrijdend te ondernemen zijn talrijk. Deze mogelijkheden werpen juridische vragen en knelpunten op, waar – voor zover mogelijk en wenselijk – via het ondernemingsrecht antwoorden en oplossingen voor kunnen worden gevonden.
De afdeling Ondernemingsrecht heeft een belangrijke oriëntatie op deze ontwikkelingen in de maatschappij en de rechtspraktijk. Naast kennis en toepassing van het brede ondernemingsrecht gaat de aandacht van de afdeling in onderwijs en onderzoek uit naar innovatieve en passende rechtsvormen voor ondernemingen en samenwerkende personen, naar ondernemen & aansprakelijkheid en adequate regels voor bedrijven in moeilijkheden.
De master Ondernemingsrecht biedt de student de gelegenheid midden in deze dynamiek en ontwikkelingen te staan. De master biedt de student een gedegen ondernemingsrechtelijke basis door vakken over het algemene vennootschaps- en rechtspersonenrecht en concernverhoudingen. Daarnaast besteedt de master aandacht aan internationaal commercieel contracteren. Studenten kunnen zich bovendien op één of meer terreinen binnen het ondernemingsrecht specialiseren. Daarbij komen veel actuele zaken aan de orde, zoals fusies en overnames, de semi- publieke sector ,het Europese vennootschapsrecht en faillissementen van ondernemingen. Ook de juridische aspecten van een reorganisatie van een bedrijf in zwaar weer vormen onderdeel van het programma. Binnen de master kan bovendien voor een specialisatie in het intellectuele eigendomsrecht worden gekozen.

Waarom deze studie?

• Door de opbouw van het programma biedt deze studie een gedegen basis aansluitend bij actuele ontwikkelingen.
• Afgestudeerden hebben dan ook goede carrièreperspectieven.
• De Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Leiden heeft een uitstekende reputatie van en de deskundigheid van onze docenten zorgt voor kwalitatief hoogstaand onderwijs .
• Met deze studie kan je als je aan de voorwaarden voldoet civiel effect verkrijgen waardoor je bovendien een goede kans kan maken op een baan in de advocatuur.

Master details

  • This is a specialisation of: Law (Rechtsgeleerdheid)
  • Degree Master of Laws in Rechtsgeleerdheid
  • Mode of study Full-time, part-time
  • Duration 1 year
  • Start date September, Februari
  • Language of instruction Dutch
  • Location Leiden
  • Croho/isat code 60084

Facebook

Join us on Facebook

Find your master's at Leiden University