Notarieel recht (Notarial Law)

This programme is taught in Dutch. The information about the programme on this website is therefore only available in Dutch.

Meld je voor 15 juni aan voor deze masterspecialisatie in Studielink.

Maatschappelijke rol

Notarieel recht gaat over mensen, of het nu om successierecht gaat of om estate planning. De notaris vervult dus bij uitstek een maatschappelijke rol. In deze master ligt de nadruk op de beginselen van het vermogensrecht, waarbij je je ook bezighoudt met de rechtsgebieden waarop de notaris in de praktijk werkzaam is:

• de vastgoedpraktijk;
• de ondernemingsrechtpraktijk;
• de familierechtpraktijk.

Deze master is met nadruk geen beroepsopleiding, maar een wetenschappelijke opleiding waar je gedegen kennis over deze discipline opdoet en een kritische denkhouding aanleert.

Waarom deze opleiding?

Deze interessante studie heeft maatschappelijke relevantie, en biedt bovendien uitstekende perspectieven. Je zult merken dat je als Leids notarieel afgestudeerd jurist zeer gewild bent op de arbeidsmarkt.

Om civiel effect te verkrijgen, kun je naast de studie Notarieel recht, de extra de vakken Materieel Strafrecht, Bestuursprocesrecht en Strafprocesrecht volgen.
De eerste twee vakken worden aangeboden in de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (klassiek). Het specifieke vak ‘Strafprocesrecht CE’ wordt met ingang van studiejaar 2015-2016 in het tweede semester speciaal aangeboden als aanvullend CE-vak (in plaats van bovenstaand vak ‘Strafprocesrecht’ van 10 ec). Het CE wordt verkregen indien na het behalen van de bachelor én de drie aanvullende vakken, tevens een juridische master van de FdR Leiden wordt behaald.

Master details

  • Degree Master of Laws in Notarieel recht
  • Mode of study Full-time, part-time. Non-EU/EEA students must study full-time.
  • Duration 1 year
  • Start date September, February
  • Language of instruction Dutch
  • Location Leiden
  • Croho/isat code 66828

Waarom Notarieel recht? Laurens de Hoog vertelt het je!

Play Master Notarieel recht - docent

Professor Huijgen

“In deze studie wordt de samenhang tussen het civiele en fiscale recht duidelijk.”

“Overgang van vermogensbestanddelen en heffing van belastingen ter zake daarvan zijn belangrijke thema’s voor een notaris. In Leiden wordt daarom ook veel aandacht besteed aan de zogenaamde notariële belastingen (successie- en schenkingsrecht en overdrachtsbelasting). Het interessante van successierecht is dat het om mensen gaat. Achter iedere vererving heeft een mens gezeten die getracht heeft zijn wensen zo goed mogelijk te realiseren. Vaak gaat het om een belastingtechnisch zo voordelig mogelijke overheveling van het vermogen naar de naasten. De notaris kan de wensen van de aanstaande erflater regelen.

Ieder geval is anders. Bij de overgang van ondernemingsvermogen spelen andere problemen en belangen dan bij de overgang van beleggingen. Een nog vrij nieuwe ontwikkeling is estate planning. Dat is geplande en gestructureerde vermogensovergang. Dit fenomeen is komen overwaaien uit de VS. Vroeger durfden Nederlanders niet te praten over wat er bij hun dood moest gebeuren met hun vermogen. Mede door de estate planning is dat veranderd.

Het leuke van de notariële belastingen is dat zij geënt zijn op het civiele recht, dit in tegenstelling tot andere belastingen die meer op economische leest zijn geschoeid. Studenten vinden estate planning vaak moeilijk. Als zij echter het civiele recht beheersen krijgen zij – nogal eens na doorbijten – ook dit vak wel onder de knie. Ik spoor de studenten altijd aan vragen te stellen tijdens college, eventueel per e-mail of Blackboard.”

Find your master's at Leiden University