Public Sector Management

Specialisations

This programme is taught in Dutch. The information about the programme on this website is therefore only available in Dutch.

Kies Management van de publieke sector aan de Universiteit Leiden

 • Je studeert in Den Haag, het politieke en bestuurlijke hart van Nederland, en de internationale stad van Vrede en Recht. Heel dicht bij de praktijk, daar heb je in je opleiding direct voordeel van.
 • Je richt je op zowel de overheid: Rijk, provincie, gemeente, EU, Zbo’s, als de publieke sector in brede zin, waar ook onder meer onderwijs, media en zorg onder vallen.
 • Je wordt expert op het gebied van de wisselwerking tussen organisatie en omgeving in een steeds complexere context. Hoe beïnvloeden de vele externe partijen als (sociale) media en belangengroeperingen de publieke organisaties? En hoe gaan publieke organisaties om met de toenemende druk van de omgeving?
 • Je krijgt onderwijs van bevlogen docenten die met hun onderzoek verbonden zijn aan de beroepspraktijk.
 • Je bent student bij de enige master op dit gebied die volledig in de avonduren te volgen is en een volwaardige academische graad oplevert.

Het functioneren van de overheid wordt doorlopend onder een vergrootglas gelegd door politici, journalisten en betrokken burgers. In allerlei media, waaronder steeds vaker sociale media, tref je meningen aan over het functioneren van de overheid. Het openbaar bestuur werkt doorlopend aan verbeteringen. Hervormingen en reorganisaties zijn aan de orde van de dag, waarbij vergroting van doelmatigheid en doeltreffendheid voorop staat. Het publieke en multi-level governance-karakter van het openbaar bestuur zorgt voor de nodige complexiteit en uitdagingen voor de publieke manager. Centraal in deze master staat dan ook de vraag:

Hoe kunnen publieke organisaties hun taken optimaal vervullen in een complexe en dynamische omgeving?

We geven studenten inzicht in de uitdagingen en dilemma’s waar publiek management en organisaties mee te maken krijgen en de verschillende manieren waarop publieke managers die dilemma’s kunnen hanteren.

Twee aandachtsgebieden

Binnen Management van de Publieke Sector kennen we twee aandachtsgebieden:

 • Strategie, advisering en verandermanagement: richt zich op de vraag hoe publieke managers hun organisaties zo goed mogelijk kunnen aansturen met het oog op vergroting van de prestaties
 • Public Affairs: richt zich op de relaties tussen de publieke organisaties en hun omgeving, waarbij ingegaan wordt op de rol van belangengroeperingen en media

In september 2017 worden deze aandachtsgebieden formele specialisaties. Bezoek de specialisatiepagina’s voor meer informatie.

Professionals en studenten uit de bachelor

Het masterprogramma Management van de Publieke Sector is een éénjarige, academische opleiding. Het masterprogramma is ingericht voor zowel professionals met een relevante hogere beroeps- of wetenschappelijke opleiding en werkervaring in het openbaar bestuur als doorstroomstudenten van de bachelor Bestuurskunde van de Universiteit Leiden en andere WO- en HBO-opleidingen met een sterk bestuurskundig component.

Toplocatie in Den Haag

Het onderwijs wordt verzorgd door het Instituut Bestuurskunde en vindt plaats in het politiek-bestuurlijke hart van Nederland. Bovendien, vanaf begin 2017, op een mooie en volledig nieuwe locatie in het centrum van Den Haag met geavanceerde onderwijsfaciliteiten.

Master details

 • Degree MSc in Public Sector Management
 • Mode of study Full-time, in the evening
 • Duration 1 year
 • Start date September and February
 • Language of instruction Dutch
 • Location The Hague
 • Croho/isat code 60416

Wat is Management van de publieke sector?

Play Master Management van de Publieke Sector aan de Universiteit Leiden

Student testimonial

Hester Torn

“Waar politiek en uitvoering elkaar ontmoeten”

“Deze master is compleet anders dan de rest van het aanbod, en daarom heb ik er ook voor gekozen. Onze groep van ongeveer 25 studenten is heel divers, niet in alleen in achtergrond maar ook in leeftijd en ervaringen. Om studerende professionals te faciliteren zijn de colleges alleen in de avond, zo’n 2 á 3 keer per week, en Nederlandstalig. We hebben alleen hoorcolleges, werken daarnaast samen met kleine onderzoeksopdrachten en schrijven papers. De werkdruk doet echter niet onder voor een ‘gewone’ master!

We bestuderen het onderscheid tussen publiek en privaat management. Tot op welke hoogte kunnen managementtechnieken uit de private sector bijvoorbeeld worden toegepast op de publieke sector? Een vak dat ikzelf erg interessant vind is prestatiemanagement. Hierbij buigen we ons over complexe vragen als ‘hoe meet je veiligheid?’, of ‘hoe reken je docenten af op hun prestaties?’. Je ziet dat doelstellingen formuleren en meten lastiger is dan op het eerste oog lijkt. Er speelt ook altijd een zekere politieke invloed en je hebt te maken met (ethische) waarden die verschillen van die van de private sector. Ik wil onderzoek doen naar de effecten van bijvoorbeeld de bezuinigingen op het besluitvormingsproces van defensie of de positie van Nederland op het wereldtoneel.

Hoewel veel studenten van deze master zoals gezegd zichzelf willen ontwikkelen, sta ikzelf als student van begin 20 nog aan het begin van mijn carrière. Mij lijkt het interessant om de kennis die ik hier opdoe over het Nederlandse bestel in het buitenland toe te passen. Anderzijds ben ik ook gefascineerd door werk wat zich op het snijvlak van politiek en uitvoering bevindt, en lijkt het me geweldig om op dat ‘snijvlak’ bij een ministerie aan de slag te gaan.

De samenwerking met mensen van zoveel verschillende achtergronden maakt deze master bijzonder. Ik denk dat dit zeker een verrijking is voor het toekomstig werkend leven van veel studenten. In feite onderzoeken we hoe belastinggeld op de juiste manier besteed kan worden. Om het mooi te zeggen: als ambtenaar, of in het algemeen werkend in de (semi-)publieke sector, heb je de verantwoordelijkheid om binnen (ethische) waarden als democratie en rechtsstatelijkheid de politieke besluiten uit te voeren. Dit vind ik een zeer relevant en interessant onderwerp.”

Dr. Wim van Noort

Wim van Noort- Coordinator

Reorganisaties zijn aan de orde van de dag. Die veranderingen zijn vooral gericht op vergroting van de doelmatigheid, flexibiliteit en klantvriendelijkheid.

Organisaties die tot de publieke sector behoren, maken in Nederland, net als in vele andere landen, ingrijpende veranderingen door. Reorganisaties zijn bij overheidsorganisaties en onderwijs-, zorg- en welzijnsinstellingen aan de orde van de dag. Die veranderingen zijn vooral gericht op vergroting van de doelmatigheid, flexibiliteit en klantvriendelijkheid. Soms pakken die veranderingen goed uit. Het is bijvoorbeeld nu veel gemakkelijker een belastingbiljet in te vullen of een nieuw paspoort aan te vragen dan enkele jaren geleden.

Maar de reorganisaties zijn niet altijd een succes. Zo zijn er nog steeds heel veel klachten over de kwaliteit van zorg en onderwijs. Grote automatiseringsprojecten, zoals bij de politie en Defensie, zijn vaak hoofdpijndossiers. Dat de resultaten vaak tegenvallen, komt door te hooggespannen verwachtingen van politici, media en burgers en door de grote complexiteit waarmee de overheid te maken heeft. Publieke organisaties moeten niet alleen zuiniger werken en beter presteren maar ook transparant en integer werken en responsief zijn, dus met iedereen rekening houden. Burgers willen voor een dubbeltje op de eerste rij zitten en tegelijkertijd optimale dienstverlening. Burgers willen dat iedereen gelijk behandeld wordt maar dat er daarnaast ook rekening gehouden wordt met hun eigen bijzondere situatie. Burgers willen zero-tolerance van de politie, maar als ze aangehouden worden voor een verkeersovertreding, vinden ze dat de politie boeven moet vangen. Giga-salarissen voor topsporters zijn geen probleem, maar o wee als een bestuurder van een zorginstelling meer verdient dan de Balkenende-norm. De overheid doet het dus bijna nooit goed.

Daar komt nog eens bij dat de Nederlandse overheid ook opereert in een complex internationaal netwerk van publieke en private organisaties (denk maar aan de steeds grotere invloed van de Europese Unie) en te maken heeft met grote veranderingen in de samenleving, variërend van digitalisering tot een steeds grotere diversiteit in de samenstelling van de bevolking.
Dat maakt het management van publieke organisaties tot een veeleisende en boeiende taak. In de master geven we de studenten inzicht in wat er komt kijken bij publiek management en hoe ze die uitdagingen het hoofd kunnen bieden.

Find your master's at Leiden University