Special Needs Children in Education / Kinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs

This programme is taught in Dutch. The information about the programme is therefore only available in Dutch.

De masterspecialisatie Kinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs bereidt je voor om in het onderwijs aan de slag te gaan met kinderen en jongeren met probleemgedrag. Doel is deze leerlingen beter te laten functioneren binnen de schoolcontext door hen passend onderwijs te bieden.

Kinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs is een van de acht specialisaties van de Masteropleiding Education and Child Studies die je kunt volgen aan de Universiteit Leiden.

In deze specialisatie leer je hoe je leerlingen met:

 • gedragsproblemen in de klas – adhd of add
 • ontwikkelings- en leerproblemen – autisme, pdd nos, dyslexie en dyscalculie
 • emotionele en sociale problemen op school

op basis van wetenschappelijke inzichten identificeert, diagnosticeert en hoe je het onderwijs voor hen passend kunt maken.

Tijdens deze opleiding doe je kennis op over de verschillende manieren waarop kinderen leren, waar het mis kan gaan en welke interventies evidence based zijn. Je ontwikkelt klinische vaardigheden om problemen bij leerlingen te onderkennen, te bepalen hoe je ze kunt ondersteunen en zo nodig leerkrachten daarover te adviseren. Daarnaast leer je om samen met een school na te denken over welke leeromgeving geschikt is voor kinderen en jongeren met probleemgedrag in de klas.

Voor wie is de specialisatie Kinderen met leer-en gedragsproblemen in het onderwijs bedoeld?

Wil je kinderen helpen die vast dreigen te lopen in het onderwijs door hun leer- of gedragsproblemen? Deze masterspecialisatie is vooral gericht op de onderwijspraktijk. Het is belangrijk dat je graag wilt analyseren en begrijpen waarom sommige kinderen zulke grote problemen in de klas hebben.

Je vindt het bovendien interessant om te doorgronden wat de gevolgen zijn van een zwak werkgeheugen voor sociale en leersituaties en hoe je daarmee om kunt gaan.

NVO-registratie

De Leidse masterspecialisatie Kinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs voldoet, in combinatie met de Leidse Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen – specialisatie Orthopedagogiek of Leerproblemen, aan alle eisen die gesteld worden door de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) voor de registratie Basis-Orthopedagoog. Ook is het mogelijk de NVO Basisaantekening diagnostiek te behalen.

Als je elders een universitaire bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen hebt behaald, kun je, soms na het behalen van een of enkele extra vakken, ook in aanmerking komen voor de klinische NVO-registraties.

Master details

 • This is a specialisation of: Education and Child Studies
 • Degree Master of Science in Education and Child Studies
 • Mode of study Full-time and part-time. Part-time study is not possible for students requiring a visa or residence permit.
 • Duration 1 year full-time, 2 years part-time
 • Start date September, February
 • Language of instruction Dutch
 • Location Leiden
 • Croho/isat code 60396

Prof. Christine Espin

“Dit is een specialisatie die de ‘echte wereld’ en onderzoek met elkaar verbindt.”

“Voordat ik de wetenschap inging, heb ik in het onderwijs gewerkt als leerkracht voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen. In die tijd heb ik ervaren dat leerlingen met dergelijke problemen heel succesvol kunnen zijn. Het succes van deze leerlingen is echter afhankelijk van de kwaliteit van hun onderwijsprogramma in het basis- (en voortgezet) onderwijs. In het bijzonder van de kwaliteit van de programma’s die ontworpen worden voor de begeleiding van hun leer- of gedragsproblemen.

De masterspecialisatie Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs is bedoeld om de kwaliteit van de onderwijsprogramma’s voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen te verbeteren. In deze masterspecialisatie worden theorie en praktijk met elkaar verbonden. De nadruk ligt op het selecteren, toepassen en evalueren van evidence-based oplossingen bij het ontwerpen van individuele aanpassingen voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen.

Studenten leren in deze masterspecialisatie hoe je passend onderwijs vorm geeft, hoe je effectief samenwerkt met collega’s binnen de school en welke rol de hulpverlening kan spelen binnen zo’n plan. Als je op zoek bent naar een masterspecialisatie die de praktijk van het basisonderwijs en onderzoek met elkaar verbindt en een positieve bijdrage levert aan de levens van kinderen met leer- en gedragsproblemen, dan zit je bij Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs goed!”

Find your master's at Leiden University