Forensic Family Science / Forensische gezinspedagogiek

This programme is taught in Dutch. The information about the programme on this website is therefore only available in Dutch.

De masterspecialisatie Forensische gezinspedagogiek gaat over ongunstige opvoedingsomstandigheden, zoals kindermishandeling, huiselijk geweld, vechtscheidingen en opgroeien in een kindertehuis of jeugdinrichting.

Forensische gezinspedagogiek is een van de acht specialisaties van de masteropleiding Education and Child Studies die je kunt volgen aan de Universiteit Leiden.

Forensische onderwerpen belichten we vanuit een gezinspedagogisch perspectief met nadruk op de gehechtheidstheorie. Hierbij wordt aandacht besteed aan de rol van ouders en andere opvoeders in de ontwikkeling van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen. Daarnaast komen ook gezinsdiagnostiek en family mediation aan de orde.

Multidisciplinaire specialisatie

Tijdens de masterspecialisatie Forensische gezinspedagogiek gebruik je recente inzichten uit de ontwikkelingspsychopathologie, klinische neurobiologie, criminologie en het recht. Hiermee leer je kinderen en gezinnen die niet goed functioneren in een forensische context herkennen en helpen.

Het onderwijsprogramma dat je volgt richt zich op vragen als:

 • Is een uithuisplaatsing gewenst, gezien de gezinsproblemen en de gedragsproblemen van het kind?
 • Wie moet de voogdij over het kind krijgen?
 • Kunnen de gezinsproblemen worden aangepakt met een opvoedingsinterventie?

Onderwijsprogramma

Het programma van Forensische gezinspedagogiek bevat vakken die gericht zijn op klinische diagnostiek, interventie en behandeling in een forensische context. Je leert over jeugddelinquentie, uithuisplaatsing, voogdij en kinderbescherming.

Voor wie is Forensische gezinspedagogiek bedoeld?

Wil jij als forensisch pedagoog expert worden op het het raakvlak van opvoeding, (straf-) recht, preventie en behandeling, dan is deze masterspecialisatie bedoeld voor jou. Je leert hoe problematisch kind- en/of gezinsfunctioneren kan worden vastgesteld en behandeld in een forensische context.

Een van de vaardigheden in deze specialisatie is ‘family mediation’. Je leert hoe je gezinnen begeleidt waarin bijvoorbeeld mishandeling, verwaarlozing of huiselijk geweld voorkomt of die te maken hebben met een vechtscheiding.

NVO-registratie

De Leidse masterspecialisatie Forensische Gezinspedagogiek voldoet, in combinatie met de Leidse bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen – specialisatie Gezinspedagogiek, aan alle eisen die gesteld worden door de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) voor de registratie Basis-Orthopedagoog. Ook is het mogelijk de NVO Basisaantekening diagnostiek te behalen.

Als je elders een universitaire bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen hebt behaald, kun je, soms na het behalen van een of enkele extra vakken, ook in aanmerking komen voor de klinische NVO-registraties.

Master details

 • This is a specialisation of: Education and Child Studies
 • Degree Master of Science in Education and Child Studies
 • Mode of study Full-time and part-time. Part-time study is not possible for students requiring a visa or residence permit.
 • Duration 1 year (full-time) or 2 years (part-time)
 • Start date September, February
 • Language of instruction Nederlands
 • Location Leiden
 • Croho/isat code 60396

Prof. Lenneke Alink

“Specialisten op het gebied van kinder-mishandeling zijn hard nodig in de maatschappij.”

Jaarlijks zijn zeker 119.000 kinderen slachtoffer van mishandeling. Het gaat dan om fysieke en emotionele mishandeling en verwaarlozing en seksueel misbruik. Ook het getuige zijn van geweld tussen ouders valt onder mishandeling. Kindermishandeling kan ernstige gevolgen hebben. Het vergroot de kans op het ontwikkelen van een stoornis, zoals depressie, angst of een antisociale gedragsstoornis, aanzienlijk. Verder zijn er op neurobiologisch niveau ingrijpende veranderingen, bijvoorbeeld in het stresssysteem. Als kinderen die mishandeld zijn later zelf kinderen krijgen, lopen zij een verhoogd risico ook hun eigen kinderen te gaan mishandelen.

Het is dus belangrijk mishandeling te stoppen en te voorkomen. Daarom bestudeer ik de risicofactoren, oorzaken en gevolgen van mishandeling. We kijken niet alleen naar factoren in de omgeving, zoals chaos in het huishouden en armoede, maar ook naar neurobiologische aspecten. Verder doe ik onderzoek naar interventies gericht op het voorkomen en stoppen van – de gevolgen van – kindermishandeling.

Sommige kinderen worden vanwege mishandeling uit huis geplaatst. De beslissing tot uithuisplaatsing is vaak erg moeilijk. Een ander deel van mijn onderzoek richt zich op deze besluitvorming. We onderzoeken of en hoe we deze kunnen verbeteren, zodat beslissingen om kinderen al dan niet uit huis te plaatsen met meer zekerheid kunnen worden genomen. Als kinderen vervolgens in een pleeggezin terecht komen, betekent dit vaak een moeilijke situatie voor zowel pleegouders als -kinderen. Om pleegouders hierbij goed te kunnen ondersteunen, onderzoeken we de effectiviteit van een interventie gericht op het verbeteren van hun opvoedvaardigheden en het verminderen van stress.

Al deze aspecten komen aan bod in de masterspecialisatie Forensische gezinspedagogiek. Je leert hoe je relevante wetenschappelijke kennis kan toepassen in de praktijk om uiteindelijk een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de situatie van veel gezinnen en kinderen.

Find your master's at Leiden University