Financieel recht (Financial Law)

This programme is taught in Dutch. The information about the programme on this website is therefore only available in Dutch.

Specialistisch én breed

Het financieel recht is volop in ontwikkeling en speelt een cruciale rol in veel actuele discussies. Wat zijn de gevolgen als een bank failliet gaat? Wat gebeurt er eigenlijk juridisch als je geld overboekt? In hoeverre mag je in aandelen handelen als je specifieke kennis van het bedrijf hebt? Bij de beantwoording van deze vragen bevind je je op het snijvlak van meerdere rechtsgebieden. Je doet hierdoor een brede juridische kennis op. Het financieel recht is immers een mix van o.a. bestuursrecht, civiel recht en Europees recht.

Europees en Anglo-Amerikaans recht

De Leidse master Financieel Recht is uniek in Nederland door de speciale aandacht die wij besteden aan de internationale dimensie van het financieel recht. Niet alleen het Europees recht dat ten grondslag ligt aan het Nederlands recht komt aan de orde, maar ook het Anglo-Amerikaans recht. Gastdocenten uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten verzorgen het onderwijs voor het Engelstalige vak Anglo-American Financial Law.
Het Anglo-Amerikaans financieel recht speelt een niet weg te denken rol in de internationale financiële praktijk. Het is voor een goed begrip van het Nederlandse en Europees recht dan ook van belang dat je inzicht hebt in het Anglo-Amerikaans recht.

Waarom deze studie?

Deze uitdagende master biedt uitstekende carrièreperspectieven en leidt je op tot een breed georiënteerd jurist. Een groot deel van onze docenten is werkzaam in de commerciële rechtspraktijk. De opleiding is kleinschalig en biedt hierdoor intensief onderwijs en contact met de docenten. Bovendien verkrijg je met deze studie civiel effect, waarmee je toegang hebt tot de advocatuur en de rechterlijke macht.

Master details

  • This is a specialisation of: Law (Rechtsgeleerdheid)
  • Degree Master of Laws in Rechtsgeleerdheid
  • Mode of study Full-time, part-time. Non-EU/EEA students must study full-time.
  • Duration 1 year
  • Start date September, February
  • Language of instruction Dutch
  • Location Leiden
  • Croho/isat code 60084

Join the Masters of Leiden Law School: Financieel recht

Play Master Financieel recht

Prof. mr. R.P. Raas

“Het financiële recht raakt iedereen”

Facebook

Join us on Facebook

Find your master's at Leiden University