Encyclopedie en filosofie van het recht (Jurisprudence and Philosophy of Law)

This programme is taught in Dutch. The information about the programme on this website is therefore only available in Dutch.

Rechtvaardigheid en macht

Ben je een filosofisch geïnteresseerd jurist, dan is deze afstudeerrichting een uitstekende aanvulling op en verdieping van de studie van het positieve recht (het recht, de wet en jurisprudentie zoals die nu gelden). Het recht is immers een ordenend beginsel van de samenleving en is daarmee een uitdrukking van de heersende principes. Dat betekent dat het één van de meest tastbare vormen is waarin filosofische ideeën over rechtvaardigheid en macht tot uiting komen. Andersom worden deze filosofische theorieën en opvattingen ook gevoed en gevormd door het recht.

Een goed jurist

Met de studie Encyclopedie en Filosofie van het Recht word je een beter jurist. Immers, een goed jurist heeft niet alleen kennis van het recht, maar kan deze ook plaatsen in het bredere kader van theorieën, meningen en idealen die aan het rechtsstelsel ten grondslag liggen. Je vergroot je inzicht in het recht, en ook je vaardigheid in het vinden van creatieve en zuivere oplossingen voor praktisch-juridische problemen.

Waarom deze studie?

Deze uitdagende studie is uniek binnen en buiten Nederland en biedt onderwijs van hoogleraren die een actieve bijdragen leveren aan actuele vraagstukken. Je verdiept je expertise als jurist en bent daarmee aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Bovendien verkrijg je door je afstuderen civiel effect, waarmee je toegang hebt tot de toga-beroepen.

Master details

  • This is a specialisation of: Law (Rechtsgeleerdheid)
  • Degree Master of Laws in Rechtsgeleerdheid
  • Mode of study Full-time, part-time. Non-EU/EEA students must study full-time.
  • Duration 1 year
  • Start date September, February
  • Language of instruction Dutch
  • Location Leiden
  • Croho/isat code 60084

Join the Masters of Leiden Law School: Encyclopedie en Filosofie van het Recht

Play Master Encyclopedie en filosofie van het recht

Professor Kinneging

“Staan op de schouders van reuzen”

Facebook

Join us on Facebook

Virtuele tour faculteit Rechten

Play Virtuele tour faculteit Rechten

Find your master's at Leiden University