Crime and Criminal Justice

Specialisations

Allround criminologen

Het criminologieonderwijs aan Universiteit Leiden is er op gericht om je op te leiden tot allround criminoloog. Je ontwikkelt een scherp oog voor de rol van slachtoffers en daders. Zo ontdek je welke impact criminaliteit heeft op onze samenleving. Je duikt in actuele discussies, bijvoorbeeld over internetcriminaliteit of DNA-databanken. Zo krijg je inzicht in maatregelen om criminaliteit te verminderen.
De master Criminaliteit en Rechtshandhaving verbindt actuele ontwikkelingen binnen de criminologie met urgente veiligheidsvraagstukken en de praktijk van criminaliteitsbeleid en strafrechtspleging. Op welke manier kan de maatschappij inspelen op criminaliteit? Hoe kunnen we beleid of het strafrecht inzetten om criminaliteit aan te pakken?

Mogelijkheden op de arbeidsmarkt

Criminologie is een wetenschappelijke opleiding waarmee je veel mogelijkheden hebt op de arbeidsmarkt. Criminologen zijn werkzaam bij politie, Openbaar Ministerie, gevangeniswezen, reclassering, maar bijvoorbeeld ook bij de overheid, slachtofferhulp, consultancybureaus, (commerciële) onderzoeksbureaus, of in de beveiligingsbranche en het bedrijfsleven. Onze opleidingen geven studenten daarom niet alleen academische kennis mee, maar ook praktische vaardigheden. Daarmee zijn onze afgestudeerden inzetbaar op diverse terreinen en posities.

Master details

  • Degree MSc in Criminaliteit en rechtshandhaving
  • Mode of study Full-time, part-time
  • Duration 1 year
  • Start date September, February
  • Language of instruction Dutch or English, depending on the chosen specialisation
  • Location Leiden
  • Croho/isat code 60419

Prof. Joanne van der Leun

“Aan de hand van verschillende disciplines tezamen proberen we criminaliteit te verklaren en er oplossingen voor te vinden.”

“De criminologie heeft heel duidelijk sociologische wortels, maar het recht is voor criminologen ook van groot belang.

Ik heb zelf een interdisciplinaire studie gevolgd in Utrecht, Algemene Sociale Wetenschappen. Daarbij verdiepte ik me in de vraagstukken waar grote steden mee worstelen en gaandeweg raakte ik gefascineerd door afwijkend gedrag zoals crimineel gedrag. Ik ging me specialiseren in illegale migratie. De relaties tussen internationale migratie en criminaliteit houden me nog altijd bezig.

Criminaliteit is een complex vakgebied. Je kunt vanuit de sociologie naar criminaliteit kijken: wat doet groepsvorming in een achterstandswijk? Waarom gedragen mensen zich in steden anders dan in dorpen? Maar je kunt ook vanuit de psychologie naar criminologie kijken: waarom gaat een vrouw in zee met een mensenhandelaar? Waarom laat een migrant zich uitbuiten door een werkgever? Waarom vervalt de ene adolescent wel in blijvend crimineel gedrag en de ander niet? In deze master is geen taboe op vragen: we onderzoeken alle mogelijkheden. Aan de hand van verschillende wetenschappelijke disciplines proberen we criminaliteit te verklaren en er oplossingen voor te vinden. Juist de combinatie van kennis van rechten en sociale wetenschappen, en daarbinnen een stevige basis van methoden en technieken, is een heel aantrekkelijke. Afgestudeerden komen goed beslagen ten ijs.

Er is veel vraag naar deskundigen op het gebied van criminaliteit en veiligheid. Criminologen kunnen uitstekend aan die vraag beantwoorden. De studie is blijvend populair doordat veiligheid een centraal thema is in de hedendaagse maatschappij. We hoeven nooit te zoeken naar praktijkvoorbeelden voor onze colleges.

De master geeft een verdieping in de inzichten over criminaliteit. Mijn ervaring is dat studenten het heel prettig vinden dat ze in de master bepaalde vraagstukken zelf mogen gaan uitdiepen. Zelf vind ik het heel belangrijk dat ze ook regelmatig de straat opgaan en gaan kijken hoe zaken in de praktijk gaan.”

Facebook

Join us on Facebook

Virtuele tour faculteit Rechten

Play Virtuele tour faculteit Rechten

Find your master's at Leiden University