Civiel recht (Civil Law)

This programme is taught in Dutch. The information about the programme on this website is therefore only available in Dutch.

Wil jij bedrijven of maatschappelijke organisaties adviseren, rechtshulp aan individuen verlenen of oplossingen bedenken voor rechtsvragen die rijzen bij technische innovaties? Heb jij belangstelling voor het aansprakelijkheidsrecht, het overeenkomstenrecht en het goederenrecht? Is de doorwerking van het Europese recht in ons dagelijks leven een onderwerp dat jou interesseert? Dan is de master Civiel recht wat voor jou.

Wijziging deeltijdvariant master Civiel Recht

Let op:
Vanaf het collegejaar 2017-2018 wordt de deeltijdvariant van de Master Civiel recht niet langer in de avonduren in Den Haag aangeboden. De deeltijdvariant blijft bestaan, maar het onderwijs zal in de daguren en in Leiden plaatsvinden.

Praktijkgericht en kleinschalig

In deze studie streven wij ernaar je zo goed mogelijk voor te bereiden op de praktijk. Dit doen we door middel van kleinschalig onderwijs waarin veel ruimte is voor persoonlijk contact met de docent. Veel van onze docenten zijn zelf in de beroepspraktijk werkzaam geweest. In de master besteden we uitgebreid aandacht aan het trainen van academische vaardigheden, die ook voor de praktijk van grote waarde zijn. Je debatteert, doet juridisch onderzoek, schrijft stukken en houdt referaten.

Waarom de master Civiel recht in Leiden?

Deze master biedt goede carrièreperspectieven, mede dankzij de brede opleiding die je krijgt, de actieve onderwijsvormen en de kwaliteit van onze docenten. Om je voor te bereiden op de beroepspraktijk is er ruime aandacht voor het trainen van vaardigheden. Met deze studie verkrijg je bovendien civiel effect, waarmee je toegang hebt tot de advocatuur en de rechterlijke macht. Daarnaast biedt deze studie een goede voorbereiding voor een loopbaan bij de overheid of in het bedrijfsleven.

Master details

  • This is a specialisation of: Law (Rechtsgeleerdheid)
  • Degree Master of Laws in Rechtsgeleerdheid
  • Mode of study Full-time, part-time. Non-EU/EEA students must study full-time.
  • Duration 1 year
  • Start date September, February
  • Language of instruction Dutch
  • Location Leiden
  • Croho/isat code 60084

Waarom Civiel recht? Prof. Castermans vertelt het je!

Play Master Civiel recht - professor

Docent aan het woord

Prof.mr. J. Hijma

“Een fascinerend punt van het civiele recht is, dat veel civielrechtelijke begrippen – bijvoorbeeld eigendom, overeenkomst, onrechtmatige daad – al zo oud zijn als de weg naar Rome (of Kralingen), maar zich in de loop van de eeuwen moeiteloos aan de telkens veranderende maatschappelijke context weten aan te passen.”

Facebook

Join us on Facebook

Find your master's at Leiden University