Arbeidsrecht (Labour Law)

This programme is taught in Dutch. The information about the programme on this website is therefore only available in Dutch.

Spannend vakgebied

Arbeidsrecht is een spannend vakgebied: het is niet alleen van groot praktisch belang in bijna ieders leven, tegelijkertijd spelen er ook fundamentele rechtsvragen. Deze opleiding combineert academische verdieping en de dagelijkse praktijk. Zie voor de vele spannende kwesties die spelen in het arbeidsrecht ook de blogs

Breed georiënteerde juristen

In deze masterrichting houd je je bezig met vragen als: moet personeel salaris inleveren om een noodlijdend bedrijf te redden? Is het ontslag van oudere werknemers niet veel te moeilijk, terwijl jongeren met flex-baantjes aan het lijntje worden gehouden? Zorgt het vrij verkeer van werknemers voor ontduiking van nationale beschermende regels? Kan een vakbond ook werknemers die geen lid zijn binden aan cao-arbeidsvoorwaarden? Kan wangedrag in privé-tijd tot ontslag leiden? Mogen politieagenten en buschauffeurs staken? Dit zijn vragen die raken aan de grenzen van contractsvrijheid. Ook betreffen zij de doorwerking van grondrechten en Europees recht in de werkgever-/werknemer-relatie. Door deze vragen te bestuderen, verdiep je je kennis en word je een goed jurist. Arbeidsrechtjuristen moeten privaatrecht, publiekrecht én internationaal recht beheersen en integraal kunnen toepassen op casus.

Waarom deze studie?

Met deze interessante en gedegen studie ontwikkel je je tot een breed georiënteerde jurist. Je zult merken dat je goede kansen hebt op de arbeidsmarkt. Bovendien verkrijg je door je afstuderen civiel effect, waarmee je toegang hebt tot de toga-beroepen.

Studievereniging

De master Arbeidsrecht heeft een zeer actieve studievereniging, genaamd Sine Labore Nihil (SLN). Sine Labore Nihil organiseert interessante en leerzame activiteiten voor haar leden. Ze gaan bijvoorbeeld op kantoorbezoek bij advocatenkantoren en organiseren jaarlijks een interessant arbeidsrechtelijk congres en een banenmarkt. Tevens worden er gezelligheidsactiviteiten en lezingen voor arbeidsrechtelijke studenten georganiseerd. Klik aan de rechterkant van de pagina op het logo van SLN, voor meer informatie!

Master details

  • This is a specialisation of: Law (Rechtsgeleerdheid)
  • Degree Master of Laws in Rechtsgeleerdheid
  • Mode of study Full-time, part-time. Non-EU/EEA students must study full-time.
  • Duration 1 year
  • Start date September, February
  • Language of instruction Dutch
  • Location Leiden
  • Croho/isat code 60084

Aanvaarding prof. B. Barentsen van bijzonder hoogleraar (Albeda Leerstoel)

Play Barend Barentsen over zijn oratie

Facebook

Join us on Facebook

Find your master's at Leiden University