Straf- en strafprocesrecht (Criminal Law and Criminology)

This programme is taught in Dutch. The information about the programme on this website is therefore only available in Dutch.

Deze afstudeerrichting leidt je op tot veelzijdig en kritisch jurist en geeft je – naast generalistische kennis en vaardigheden die iedere jurist nodig heeft – de bagage die je nodig hebt in de strafrechtspraktijk. In deze opleiding verwerf je niet alleen veel kennis over het strafrecht in al zijn aspecten, maar wordt ook een stevig fundament gelegd onder die kennis. Het strafrecht wordt steeds bestudeerd in relatie tot de grondslagen van het strafrechtelijk stelsel en geplaatst in de context van de rechtspolitieke omgeving waarin het stelsel functioneert en waardoor het stelsel ook weer voortdurend wordt beïnvloed. Er is dus volop aandacht voor de verschuivende juridische en maatschappelijke context waarin het strafrechtelijk stelsel zich bevindt.

Uit de laatst gehouden enquête (2014) onder recent afgestudeerde masterstudenten blijkt dat 50% van onze studenten de afstudeerrichting met een 8 beoordeelt (en 25% met een 9 respectievelijk een 7).

Contact met de praktijk

Onze onderwijsthema’s zijn actueel en worden gevoed door de intensieve contacten die het Instituut voor Strafrecht en Criminologie heeft met de praktijk, zoals de rechtenbanken in Den Haag en Haarlem en het Openbaar Ministerie in Den Haag. Vrijwel alle docenten uit de master zijn zelf ook werkzaam in de praktijk, meestal als rechter-plaatsvervanger.

Waarom deze studie?

De afgestudeerden van deze interessante master hebben goede carrièreperspectieven. De uitstekende reputatie van de Rechtenfaculteit en de kwaliteit van onze docenten en hun contacten met de rechtspraktijk dragen daar zeker aan bij. Omdat je met deze studie civiel effect verkrijgt, maak je bovendien de goede kans op een baan in de advocatuur, het openbaar ministerie en de rechtspraak. Het strafrecht is bovendien een van de kerngebieden van het recht. Kennis van deze discipline is dan ook onontbeerlijk voor iedere afgestudeerde die als jurist aan de slag gaat.

Master details

  • This is a specialisation of: Law (Rechtsgeleerdheid)
  • Degree Master of Laws in Rechtsgeleerdheid
  • Mode of study Full-time, part-time. Non-EU/EEA students must study full-time.
  • Duration 1 year
  • Start date September, February
  • Language of instruction Dutch
  • Location Leiden
  • Croho/isat code 60084

Join the Masters of Leiden Law School: Straf- en strafprocesrecht

Play

Prof.mr. C.P.M. Cleiren

“Je komt op voor zaken die wij allemaal belangrijk vinden.”

“Strafrecht gaat over de hele samenleving en alle individuen daarbinnen. Dit recht heeft twee kanten: het streeft naar een veilige samenleving zonder criminaliteit, en het biedt bescherming aan verdachten. Dat is belangrijk, want iedereen kan ineens slachtoffer zijn, of zelfs verdachte worden van een strafbaar feit. Als strafrecht-jurist kom je op voor zaken die wij allemaal belangrijk vinden: eigendommen, goederen en je eigen lijf. Deze waarden staan bij iedereen heel hoog op de prioriteitenlijst. Dat maakt het strafrecht als rechtsgebied erg boeiend. Je bent altijd bezig met de publieke zaak én met mensen. Iedere zaak is weer heel anders en er zijn geen vaste antwoorden.

Onze afstudeerrichting Strafrecht bevat een Practicum en een Privatissimum. Bij het eerste trainen we ambachtelijke vaardigheden, bijvoorbeeld door een pleidooi te schrijven. Het Privatissimum richt zich op de wetenschappelijke vaardigheden. Zo onderzoeken de studenten bijvoorbeeld de rol van de burger in het strafproces. In beide onderwijsvormen schrijven studenten teksten, vonnissen of annotaties. De student traint zijn vaardigheden heel breed, want tijdens de werkgroepen voeren we ook discussies en houden de studenten presentaties. Daarnaast maken we de student vertrouwd met klassieke strafrechtsdenkers, criminologie, handhaving, sancties en internationale dimensies van het strafrecht.

Kortom, deze afstudeerrichting is door het karakter van het vakgebied heel boeiend, en dat versterken we nog eens door het strafrecht vanuit allerlei perspectieven te benaderen. De diverse onderwijsvormen maken het programma bovendien enorm gevarieerd.”

Facebook

Join us on Facebook

Find your master's at Leiden University