Pharmacy

Vanaf september 2016 bieden het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit Leiden (Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen) de masteropleiding Farmacie aan. Hiermee worden studenten opgeleid tot apotheker.

This programme is in Dutch, therefore the information on this page is offered only in Dutch.

Patiëntgerichte apothekers

De Leidse opleiding onderscheidt zich door, anders dan de andere farmacie-opleidingen in Nederland, een sterke focus te leggen op de farmaceutische patiëntenzorg en het farmaceutisch behandelaarschap en zo patiëntgerichte apothekers op te leiden. De nieuwe studie combineert de sterk wetenschappelijke basis van de bestaande opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) met de patiëntgerichte elementen van Geneeskunde.

Farmaceutisch zorgverleners

Er is steeds meer behoefte aan apothekers die zowel kennis hebben van farmaceutische producten als van patiëntenzorg, en daarmee in feite farmaceutische zorgverleners zijn. De nieuwe masteropleiding Farmacie komt aan deze behoefte tegemoet. Studenten gaan thematisch onderwijs volgen, geordend rond patiëntgroepen en veel voorkomende aandoeningen. Ze doen veel kennis op door middel van experience-based learning, in de vorm van farmaceutische coschappen die focussen op de werkzaamheden van de apotheker. Daarbij werken ze ook samen met medische studenten.

In Leiden

 • Werkt en leert de student als coassistent vanaf de vierde week gedurende drie dagen per week in de praktijk van de zorg (apotheek en medische zorginstellingen);
 • Is er veel aandacht voor activerende leervormen;
 • Wordt met veel (inter)nationale onderzoeksgroepen samengewerkt zodat er ruime mogelijkheden zijn om de onderzoeksstage in het derde jaar, zowel in binnen- als in buitenland, te volgen;
 • Wordt de masteropleiding afgerond met een semi-apothekersstage, waarin de student onder supervisie het vak van apotheker in de breedte beoefent;
 • Wordt het farmacie-onderwijs voor een groot deel verzorgd door docenten die zelf praktiserend (ziekenhuis)apotheker zijn.

Master details

 • Degree MSc in Pharmacy
 • Mode of study fulltime
 • Duration 3 years
 • Start date September
 • Language of instruction Dutch
 • Location Leiden
 • Croho/isat code 66157

Find your master's at Leiden University