Encyclopedie en filosofie van het recht (Jurisprudence and Philosophy of Law)

This programme is taught in Dutch. The information about the programme on this website is therefore only available in Dutch.

Rechtvaardigheid en macht

Ben je een filosofisch geïnteresseerd jurist, dan is deze afstudeerrichting een uitstekende aanvulling op en verdieping van de studie van het positieve recht (d.w.z. van het geldende recht zoals dat tot uiting komt in wetten, verdragen en jurisprudentie). Het recht is immers een ordenend beginsel van de samenleving en is daarmee een uitdrukking van de heersende principes. Dat betekent dat het één van de meest tastbare vormen is waarin filosofische ideeën over rechtvaardigheid en macht tot uiting komen. Andersom worden deze filosofische theorieën en opvattingen ook gevoed en gevormd door het recht.

Een goed jurist

Met de master Encyclopedie en filosofie van het recht word je een beter jurist. Immers, een goed jurist heeft niet alleen kennis van het recht, maar kan deze ook plaatsen in het bredere kader van theorieën, beginselen, waarden en idealen die aan het rechtsstelsel ten grondslag liggen. Je vergroot je inzicht in het recht, en ook je vaardigheid in het vinden van creatieve en analytisch verantwoorde oplossingen voor praktisch-juridische problemen.

Waarom deze studie?

Deze uitdagende master is uniek binnen en buiten Nederland en biedt onderwijs van hoogleraren die een actieve bijdrage leveren aan actuele vraagstukken. Je verdiept en verbreedt je juridische kennis en hebt daarmee een toegevoegde waarde ten opzichte van andere juristen op de arbeidsmarkt. Bovendien verkrijg je door je afstuderen civiel effect, waarmee je toegang hebt tot de togaberoepen.

Master details

  • This is a specialisation of: Law (Rechtsgeleerdheid)
  • Degree Master of Laws in Rechtsgeleerdheid
  • Mode of study Full-time, part-time. Non-EU/EEA students must study full-time.
  • Duration 1 year
  • Start date September, February
  • Language of instruction Dutch
  • Location Leiden
  • Croho/isat code 60084

Join the Masters of Leiden Law School: Encyclopedie en Filosofie van het Recht

Play Master Encyclopedie en filosofie van het recht

Professor Kinneging

“Staan op de schouders van reuzen”

Facebook

Join us on Facebook

Find your master's at Leiden University